I. Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt, voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

II. Model

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: ESQW srl Rue de la Croix Rouge 1, 7740 Pecq, BE0827659456 (hierna: ESQW srl). Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door uw persoonsgegevens te delen op onze Website https://easy24h.be door ons te contacteren per e-mail/per telefoon, door het overmaken van een vraag/klacht, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

Artikel 1 – Welke gegevens we over u verwerken

Artikel 2 – Waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken

Artikel 3 - Hoe wij uw gegevens delen met derden

Artikel 4 – Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

Artikel 5 – Uw rechten

Artikel 6 – Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen

Artikel 7 – Cookies