Ondernemingsgegevens :

ESQW srl
Rue de la Croix Rouge 1
7740 Pecq

Afhaalautomaat :

Easy24h
Rue de Courtrai 31
7740 Pecq

Telefoon: +32 69 49 03 63

Telefonisch bereikbaar tijdens de openingsuren van de winkel Smokershop

Email: gebruik ons contactformulier

BTW: BE0827695456
Ondernemingsnummer : 0827.695.456
BNP Paribas IBAN : BE66 0017 4845 8443
BIC : GEBABEBB

Artikel 1 : Algemeen

1.1 Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website en webshop van de BV ESQW met ondernemingsnummer 0827.695.456, met maatschappelijke zetel Rue de la Croix Rouge 1, 7740 PECQ (hierna ‘de verkoper genoemd)

1.2 Alle overeenkomsten die tot stand zijn gekomen tussen de verkoper en de kopers zijn aan de volgende verkoop- en leveringsvoorwaarden onderworpen, behalve uitdrukkelijke schriftelijke afwijking. De algemene inkoopvoorwaarden van de koper worden nooit in aanmerking genomen, deze zijn dus volledig als nietig te beschouwen ten opzichte van de verkoper.

1.3 Het feit dat de koper de algemene verkoopsvoorwaarden niet in zijn moedertaal ontvangt, ontlast hem niet van de toepassing ervan.

1.4 Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Ik aanvaard de Algemene Voorwaarden onvoorwaardelijk”. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behalve bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant. De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop wordt geplaatst via https://easy24h.be

1.5 De koper verklaart uitdrukkelijk dat hij meerderjarig is. Bij afhaling van het product wordt dit gecontroleerd aan de hand van een identiteitscontrole. De verkoper houdt zich het recht voor de koop te annuleren indien, zou blijken dat de koper minderjarig is. In dat geval wordt een schadenota opgemaakt, gelijk aan de gemaakte kosten door de verkoper.

Artikel 2 : Bestelling

Artikel 3: Prijs

Artikel 4 : Betaling

Artikel 5 : Afhaling automaat

Artikel 6 : Herroepingsrecht

Artikel 7 : Conformiteit en garantie

Artikel 8 : Aansprakelijkheid voor gebruik website

Artikel 9 : Bescherming van de privacy

Artikel 10 : Intellectuele eigendom

Artikel 11 : Eigendomsvoorbehoud

Artikel 12 : Klachten

Artikel 13 : Betwistingen